Att ta två olika vaccin kan leda till fler biverkningar

Forskarna: Det handlar om kortvariga symptom

Vuxna som blandat och fått en dos av Astra Zenecas vaccin och en dos av Pfizer-Biontechs - löper högre risk att drabbas av milda till måttliga biverkningar än dom som fått två doser av samma, det visar en pågående studie från Oxforduniversitetet.

Enligt forskarna ska det handla om kortvariga symptom. Hos de 463 personer som hittills har undersökts har endast milda biverkningar rapporterats, som trötthet, huvudvärk, feber och muskelvärk. Forskarna har inte kunnat se några säkerhets-risker med att blanda vaccinen.

Se mer om studien i spelaren ovan.