Resandet ökar när allt färre jobbar hemifrån

Svenskarnas resande ökar igen och ligger nu på den högsta nivån sedan i höstas

Svenskarnas resande och rörlighet är på den högsta nivån sedan i höstas, uppger Folkhälsomyndigheten (FHM) i sin senaste veckorapport.

"Nivån bland resor av arbetstyp är den högsta sedan oktober 2020, då lokala allmänna råd infördes", lyder rapporten.

FHM drar slutsatsen med hjälp av Telias analys av mobildata och Googles analys av resandet. Myndigheten skriver vidare att resandet i Sverige har ökat efter påsken under de senaste två åren, det vill säga även under året före pandemin, samt att resandet mellan kommunerna har gått upp i hela landet på sistone.

Se mer om svenskarnas resande i inslaget ovan