Generaldirektören kommenterar miljardaffären med diktaturen

Exportkreditnämnden gav sitt stöd till affärer med statliga bolag i Belarus

Generaldirektören för Svenska Exportkreditnämnden, Anna-Karin Jatko, kommenterar nu Kalla faktas avslöjande om de erbjudna kreditgarantier som myndigheten ställt till Lukasjenko-styrda bolag i Belarus. 

De två statliga belarusiska energibolag det här handlar om – är de schyssta arbetsgivare? Värnar bolagen de mänskliga rättigheterna?

– Nej. Vi har den senaste tiden fått in information om kränkningar av mänskliga rättigheter i köparens verksamhet. Det som EKN i augusti 2020 såg som risker, är nu verklighet. Långivande banker och EKN analyserar därför projekten igen. (Analysen har pågått en tid och har inte påbörjats nu i maj)

– Vill de statliga bolagen få tillgång till internationell finansiering så måste internationella regelverk gällande arbetsrätt följas. Därför är offerterna villkorade. Villkoret är att
risker gällande mänskliga rättigheter ska hanteras i enlighet med internationellt regelverk (IFC Performance Standards).

När EKN ställer ut garantier ställer ni då också krav på att värna de mänskliga rättigheterna?
– Mänskliga rättigheter ska följas, i enlighet med internationella regelverk, om EKN ska garantera stora lån till projekt. EKN kommer inte att garantera finansiering av en verksamhet som används av regimen för att kränka mänskliga rättigheter.

Hur kan EKN ställa ut garantier som gynnar Lukasjenkostyrda bolag – efter ett riggat val – samtidigt som Lukasjenko slår ner demokratidemonstrationer med våld?

– EKN fattade beslut 26 augusti, strax efter valet. Situationen i landet analyserades men vid den tidpunkten bedömde EKN att det fanns en möjlighet att den efterfrågade finansieringen skulle kunna vara ett incitament för projekten att följa det internationella regelverket gällande mänskliga rättigheter. Det vill säga att regimen inte skulle använda verksamheten i projekten för repression.

– EKN har därefter fått in ny information som visar att förutsättningarna sviktar för att mänskliga rättigheter ska hanteras i enlighet med internationella regelverk. Långivande banker och EKN analyserar därför projekten igen.

Ni pausar kreditgarantierna – men kan ni stoppa dem?

– EKN har utestående villkorade offerter. Frågeställningen som EKN har att ta ställning
till är om projekten kan komma att uppfylla villkoren eller ej. Om villkoren inte uppfylls ställer EKN inte ut garantier.

– Senast på styrelsemötet i slutet av maj kommer EKN att fatta beslut om de villkorade offerterna i Belarus-affärerna ska leda till garantier eller inte.