Extern länk
Början på sidans innehåll

Kalla fakta

Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare...

UNHCR sprider felaktig information om Kalla faktas publicering

Misskrediterar TV4 och Kalla fakta • Fotograferade kände inte till bilder

Uppdaterad: Publicerad:

På sin hemsida och i e-post och sms till givare, sprider insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR felaktig information som misskrediterar TV4 och Kalla fakta.

Den 20 februari sändes Kalla fakta-programmet Lockbeten, som handlar om UNHCR:s insamling till Ukrainakriget. Inför en publicering görs alltid en noggrann faktakontroll, en så kallad line by line, där beläggen av varje påstående verifieras noggrant. Den kritiserade parten får alltid ta del av kritiken. Den proceduren har följts också denna gång. Samtliga uppgifter som redovisas har faktagranskats och redaktionen har i god tid före sändning delat alla faktauppgifter med UNHCR, som har fått möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter.

Efter att programmet publicerats har insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR spridit felaktiga uppgifter om programmet.

Felaktig uppgift om lön

På sin hemsida skriver Sverige för UNHCR att Kalla fakta redovisat felaktiga uppgifter gällande UNHCR:s landschef, svenska Karolina Lindholm Billings lön. Enligt Sverige för UNHCR är Karolina Lindholm Billings lön 129 000 kronor per månad och inte 350 000 kronor som anges i programmet. Genom att inte räkna med de tillägg som Karolina Lindholm Billing får blir siffran Sverige för UNHCR redovisar missvisande. FN-tjänstemän får alltid tillägg för kostnadsläget på tjänstgöringsorten. Därutöver ges tillägg för exempelvis risker och andra umbäranden.

UNHCR:s landschef, svenska Karolina Lindholm Billing tjänar runt 187 000 kronor netto varje månad. I programmet berättade Kalla fakta att det motsvarar en svensk bruttomånadslön på 350 000 kronor. För att få fram Karolina Lindholm Billings lön använde sig redaktionen av FN-organet UNDP:s lönekalkylator som UNHCR själva hänvisade till inför publicering:

https://info.undp.org/gssu/onlinetools/SalCalcInt/SalCalcInt.aspx

Via länken kan alla själva knappa in uppgifter och få fram lönen för FN-anställda, i och med att samtliga löner inom FN sätts centralt. Karolina Lindholm Billing har tjänstegrad D1, nivå 5 och har jobbat på UNHCR sedan 1999, på fler än sex poster. Hennes stationeringsort är Kiev, Ukraina.

Lokala aktörer fick endast 0,003 Procent

UNHCR antyder att Kalla fakta påstått att endast 0,003 procent av de pengar som samlats in nått fram till behövande. Det stämmer inte. I programmet hänvisas till en rapport av expertorganisationen Humanitarian Outcomes, där det framkommer att endast 0,003 procent av de insamlade pengarna gått vidare till ukrainska organisationer. I samma rapport, som handlar om hjälpinsatserna under mars-maj 2022, redovisas att majoriteten av hjälpinsatserna genomförs av just lokala aktörer. 

Efter Kalla faktas publicering, i samband med årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion, publicerades fler rapporter och artiklar som visar att de ukrainska organisationerna fortfarande får en bråkdel av givarnas pengar; mindre än en procent.

Samarbete med lokala organisationen

UNHCR skriver på sin hemsida att de arbetar med cirka 200 lokala organisationer. Inför publiceringen redovisade UNHCR för Kalla fakta-redaktionen att de har partnerskap med tolv ukrainska aktörer. Det är därmed den siffran vi redovisar i programmet.

Bilder på krigsdrabbade utan tillstånd

UNHCR skriver att de inte publicerar bilder på krigsdrabbade människor utan deras tillstånd. I programmet Lockbeten avslöjade Kalla fakta att flera av UNHCR:s affischnamn, vars livsberättelser används i insamlingssyfte, inte själva kände till att deras bilder användes för att samla in pengar till UNHCR.

Av fem personer i Ukraina som användes flitigt av UNHCR i marknadsföringen i sociala medier under hösten och vintern 2022/2023, lyckades Kalla fakta få tag på fyra: ingen av dem kände till att deras bilder och berättelser spreds på sociala medier i syfte att samla pengar till UNHCR.

UNHCR lyfter fallet med Yury och Oksana och hävdar att paret hade skrivit under ett avtal där de godkände att deras berättelse spreds av UNHCR. Till Kalla faktas reportageteam berättade Yury och Oksana att de trodde de skulle vara med i en artikel och att de inte visste att bilderna användes i insamlingssyfte. UNHCR:s ukrainachef; Karolina Lindholm Billing sa i intervjun med Kalla fakta att alla som visas skrivit under ett avtal innan deras bilder och berättelser används. Efter att programmet Lockbeten publicerats, lät UNHCR oss få ta del av avtalet Yury och Oksana skrivit under. Avtalet är daterat efter att parets bilder och berättelser spridits online, tvärtemot vad Karolina Lindholm Billing uppgav.

Kalla fakta-redaktionen

Relaterat
Kalla fakta: Lockbeten del 1

Kalla fakta: Lockbeten del 1

Kalla fakta: Lockbeten del 2

Kalla fakta: Lockbeten del 2