I coronans spår: Därför vill fler satsa stort på hyresrätter

Kan leda till ökat bostadsbyggande

Fastighetsbolagens efterfrågan på hyresrätter och speciellt nyproduktioner har ökat. Det visar en ny rapport från fastighetsrådgivarföretaget Svefa. Det här tror man skulle kunna leda till ökat bostadsbyggande.

– Hyresrätter är en populär typ av fastigheter för fastighetsbolagen att investera i, säger Mikael Lundström, VD Svefa.

Att det är just bostadsfastigheter som efterfrågan ökat på kan bero på coronapandemin. Bland hotell-, kontor och handelsfastigheter har bostäder framstått som en trygg investering. Men pandemin har ändrat detta, vilket skulle kunna få positiva effekter på byggandet av hyreshus.

I spelaren: Därför vill fastighetsbolagen investera i hyresrätter.