Extern länk
Början på sidans innehåll

Se märkliga naturfenomenet – inträffar med exakta mellanrum

2021-06-061 min 55 sek • Stefan Borgstefan.borg@tv4.se

Sker nästa gång 2038 • Kan upplevas i 15 delstater i USA