Extern länk
Början på sidans innehåll

Partiernas hemliga pengar

Partiernas hemliga pengar

I Kalla fakta-granskningen Partiernas hemliga pengar publiceras dolda inspelningar med toppolitiker som fuskar med en korruptionslag. Kalla fakta avslöjar: Partiernas hemliga pengar

Avslöjar: SD-toppens stiftelse tog emot miljoner i hemliga bidrag

Experter om upplägget: ”Strider mot lagen” • SD:s svar

Uppdaterad: Publicerad:

En insamlingsstiftelse med nära kopplingar till Sverigedemokraterna har tagit emot över fem miljoner kronor i anonyma bidrag. Flera tunga experter bedömer att det är ett upplägg som strider mot lagen om anonyma bidrag som ska förhindra korruption. Det kan Kalla fakta avslöja i dag. Sverigedemokraterna vill inte svara på var pengarna kommer ifrån.
– Det centrala här är partiets kontroll, insyn och makt över medlen. Och det är det som strider mot lagstiftningen. Och den konstruktionen kan ju rimligen inte fortgå, säger Marie Demker, professor i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Ledande sverigedemokrater har startat en insamlingsstiftelse, Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism, ISK. I stadgan står det att stiftelsens uppgift är att samla in pengar, och i ett upprop skriver man att verksamheten är beroende av privata och anonyma bidrag.

Kalla fakta har hittat över fem miljoner kronor i hemliga bidrag som har donerats till stiftelsen från okända. Det hade varit okej, om det inte varit för att Sverigedemokraterna har ett så kallat bestämmande inflytande. Slutsatsen dras av flera ledande experter som Kalla fakta har pratat med. Lagen om insyn i finansiering av partier kräver att bidrag redovisas om ett parti har ett bestämmande inflytande i till exempel en stiftelse.
– Kopplingen till Sverigedemokraterna är så stark att man måste anse att Sverigedemokraterna har ett bestämmande inflytande över stiftelsen, säger Claes Sandgren, professor emeritus i juridik vid Stockholms universitet och tidigare ordförande för Institutet Mot Mutor.

Mattias Karlsson: ”Experterna har fel”

Kalla fakta har kartlagt på vilket sätt som Sverigedemokraterna har ett bestämmande inflytande. I stiftelsen är det styrelsen som bestämmer. Ordförande där är Mattias Karlsson som sitter i riksdagen och även ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse. Den andra av totalt tre personer i styrelsen är Andreas Palmlöv som är anställd av partiet och jobbar nära Mattias Karlsson.
– Eftersom Sverigedemokraterna är hans arbetsgivare så har han sin lojalitet mot Sverigedemokraterna. Och de två personerna tillsammans bildar alltså stiftelsens styrelses majoritet”, säger Claes Sandgren till Kalla fakta.

Tillsammans har de makt att bestämma över insamlingsstiftelsen. Det är också i sina uppdrag för partiet som de får sina löner betalda. Ingen av de två har fått någon ersättning från stiftelsen.
– Definitionerna av vad en sidoorganisation är för något i lagen passar inte in på oss. Och det finns inget stöd för i lagen att det skulle finnas ett bestämmande inflytande bara för att det är två personer som är medlemmar i ett parti. Det skulle också få absurda konsekvenser. Till exempel skulle då kunna gälla innebandyklubbar, säger Mattias Karlsson till Kalla fakta.

Experterna Kalla fakta har pratat med gör en annan bedömning.
– Här finns det ju en direkt insyn och kontroll över stiftelsen, och det är det som är den avgörande frågan. Det finns ett anställningsförhållande som gör att partiet har en direkt insyn och en direkt kontroll över stiftelsen, säger Marie Demker.

– Experterna har fel. Vi har tre jurister som har gjort en rättsutredning på det här som oberoende av varandra har kommit fram till samma slutsats. För det första omfattar lagen inte vår stiftelse för det är en insamlingsstiftelse. För det andra finns det inget bestämmande inflytande bara för att två personer råkar tillhöra ett visst parti. Det är inte så att vi är utsedda av partiet. Det är inte så att partiet har någon påverkan eller insyn i den här verksamheten, säger Mattias Karlsson.

De förarbeten som Mattias Karlsson hänvisar till slår fast att det är "svårt att dra någon skarp gräns mellan särskilda insamlingsorganisationer, å ena sidan, och sidoorganisationer, å andra sidan." Sedan står det att "Särskilda insamlingsorganisationer anses däremot ligga helt utanför partiets kontroll eller inflytande." Det är här experterna Kalla fakta har pratat med menar att partiet har ett bestämmande inflytande och att pengarna därför borde redovisas.

Att stiftelsen står Sverigedemokraterna nära blir tydligt när Kalla fakta besöker stiftelsens adress. Den är registrerad på en postbox i centrala Stockholm. På samma box står Sverigedemokraternas helägda aktiebolag Framtid och samtid AB.

I media har partitoppen Mattias Karlsson och hans nära medarbetare Andreas Palmlöv tidigare berättat att stiftelsen fått ett antal stora gåvor från näringslivet. Vem eller vilka som har gett miljonerna vill de däremot hålla hemligt.
– När man tittar på konstruktionen så verkar det som att det finns ett syfte att komma runt den lagstiftning om partibidrag som finns idag, säger Marie Demker.

Se avslöjandet i spelaren ovan.

På TV4 Play kan du se hela serien ”Partiernas hemliga pengar”.

Relaterat
”Lagen kräver öppenhet kring pengar i politiken”

”Lagen kräver öppenhet kring pengar i politiken”

Anonyma partibidrag: Kammarkollegiet öppnar tillsynsärende

Anonyma partibidrag: Kammarkollegiet öppnar tillsynsärende