Här är kommunerna som inför besöksförbud

Grönt ljus för kommuner att stänga äldreboenden för utomstående • Så ser det ut på din ort

Folkhälsomydigheten beslutade idag om tillfälligt besöksförbud på äldreboenden i 32 olika kommuner. Bland annat flera i Stockholmsområdet och Västra Götaland

Stockholms stad har under hösten haft besöksförbud på äldreboenden, vilket Förvaltningsrätten senare dömde var olagligt. Men från 14 december ska Folkhälsomyndigheten möjliggöra för besöksförbud och fram tills dess får de kommuner som ansökt om det få införa tillfälliga besöksstopp.Mer tillåtande att bli berusad kring barn

"Vi svenskar har mjukat upp vår attityd” säger IQ:s vd Karin Hagman. Företagets årliga alkoholindex visar att allt fler svenskar tycker att det är okej att bli full när barnen är med, jämfört med för tio år sedan. Och det är männen som är mer liberala,
"Stor skillnad mellan könen och trenden är att det är unga vuxna som är mer toleranta, säger Karin Hagman som ger tips på hur du kan tänka kring alkohol och barn.

Program från TV4