Forskarnas genombrott: Vitaminet kan ge dig livsviktigt skydd

Kan även gälla för covid-19 • Här är grupperna som får extra skydd

Det har länge spekulerats om att D-vitaminbrist gör en extra utsatt för luftvägsinfektioner som till exempel covid-19.

Nu har svenska forskare bidragit till den hittills största sammanställningen på området och konstaterar att vitaminet har en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner.

Forskarna har både gjort en egen studie och gått igenom 43 andra studier på området med sammanlagt nästan 49 000 deltagare. En slutsats de drar är att det är särskilt viktigt att skydda vissa grupper som riskerar D-vitaminbrist.

Se mer om studien i spelaren ovan.