Unik studie: Miljögifter vi får i oss kan gå i arv till våra barnbarn

Spermier påverkar flera framtida generationer

Miljögift påverkar inte bara de som får i sig giftet, utan även deras barn och barnbarn. Det visar en studie på grodor som gjorts på Uppsala universitet.

Studien är unik, för man har sett hannarna, genom sina spermier, påverkar flera framtida generationer.

– Barnen hade minskad kroppsvikt. De hade också en sänkt fortplantningsförmåga, så de fick färre avkommor och de hade också andra tecken på hormonstörning, säger Cecilia Berg, docent i ekotoxikologi vid Uppsala universitet.

Skulle då människor kunna påverkas av hormonstörande ämnen på liknande sätt? Oscar Karlsson är docent i toxikologi vid Stockholms universitet och har deltagit i studien.

– Det finns viss data som gör att man kan misstänka att mor och farföräldrars miljö kan påverka barnbarnens hälsa, kanske främst ämnesomsättningen, säger han.

Se docenterna förklara effekterna av deras forskning i spelaren ovan