Bostadspriserna fortsätter stiga – här var ökningen störst

Februarisiffror • Prisuppgång för både villor och bostadsrätter

Prisuppgången på bostadsmarknaden fortsatte för både villor och bostadsrätter under februari.

SBAB:s chefsekonom Robert Boije tycker att det är något anmärkningsvärt att uppgångarna bara fortsätter då han anser att sådant som hushållens inkomster och räntenivåerna inte motiverar fortsatta prisstegringar. Men de som har råd fortsätter att se sig om efter större.

– Det handlar om att folk har ändrat sina värderingar. Prisökningarna är bra för vissa grupper men dåligt för andra. För dem som ska in på bostadsmarknaden är det inte så kul, säger Robert Boije.

Se vart ökningen var som störst i spelaren ovan.