EMA:s besked: Koppling finns mellan Janssen och blodproppar

Precis som för Astra Zeneca • FHM avvaktar

I ett pressmeddelande från EMA konstateras att myndigheten hittat "en möjlig koppling till väldigt sällsynta fall av ovanliga blodproppar".

De fall som inträffat har visat sig vara "väldigt lika" de som upptäckts även hos personer som vaccinerats med Astra Zenecas covid-19-vaccin.

Samtidigt noteras – precis som för Astra Zenecas vaccin – att fördelarna med vaccinet för att förhindra covid-19 "överväger riskerna för bieffekterna".

På en pressträff med Läkemedelsverket meddelar Folkhälsomyndigheten att de ännu inte tagit ställning till om Janssens vaccin inte kommer att rekommenderas till någon särskild åldersgrupp. Ett besked kommer i närtid, enligt Sören Andersson på Folkhälsomyndigheten.

I klippet ovan: Magnus Gisslén, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, om EMA:s granskning av Janssens vaccin.