Extern länk
Början på sidans innehåll

Nyheterna

Sveriges nationella smittskydd sågas: ”Handlar om liv och död”

Ny rapport: Inte rustat för en pandemi • Här är bristerna som måste åtgärdas

Uppdaterad: Publicerad:

Sveriges nationella smittskydd är inte rustat för att klara en storskalig smittspridning – som en pandemi.
Det konstaterar Riksrevisionen som i en granskning hittat flera brister i Folkhälsomyndighetens och Regeringens arbete.

Kritiken mot Regeringen och Folkhälsomyndigheten handlar bland annat om att smittskyddslagen är föråldrad och att beredskapen för en storskalig smittspridning inte är tillräcklig. Den framkommer i en rapport som Riksrevisionen publicerar i dag, efter att ha granskat arbetet som gjorts sedan 2014.

– Överlag så fungerar nationella smittskyddet väl men inför framtida utbrott av smitta så kan vi bara konstatera att vi behöver förbättra fler delar. Så på det sättet är det ju allvarligt, att det är individer som drabbas och man kan också säga att det här handlar om ja, liv och död ytterst, säger Ann-Christin Johnreden, projektledare för granskningen på Riksrevisionen.

Känd sedan tidigare

En del av kritiken, som rör storskaliga smittspridningar, är känd sedan tidigare då Riksrevisionen förde fram den i granskning 2008. Därmed konstateras i rapporten att flera brister som visade sig under covid-19 hade kunnat åtgärdas tidigare.

Nu föreslås bland annat att en myndighet ska få det nationella ansvaret för vårdhygienfrågor, något som i dag delas mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
Ett annat förslag är att skapa nationella kunskapsstöd utifrån lärdomar från covid-19.

– Vi hoppas att Regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmärksammar våra rekommendationer och iakttagelser och att man kan förbättra det nationella smittskyddet. Vi vet inte när, men en storskalig smittspridning kommer garanterat att hända igen, säger Ann-Christin Johnreden.

FAKTARUTA: FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

Regeringen rekommenderas att:

-Ge en lämplig myndighet det nationella ansvaret för vårdhygienfrågor
-Förtydliga regleringen av tillsynen av det regionala smittskyddet. Förslag kan lämnas inom ramen för redan tillsatt översyn av Smittskyddslagen.
-Utred Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rättsliga förutsättningar för insamling och hantering av vårddata.

Folkhälsomyndigheten rekommenderas att:

- Skapa ett nationellt rättsligt kunskapsstöd i smittskyddsfrågor.
-Använd lärdomar och erfarenheter från covid-19-pandemin till att vidareutveckla smittskyddet.

Källa: Det nationella smittskyddet - inte anpassat för en storskalig smittspridning

FAKTARUTA: BRISTER I DET NATIONELLA SMITTSKYDDET

-Regeringen har inte tagit höjd för en beredskap eller uppskalning av smittskyddet i ett läge med omfattande smittspridning.
-Delat nationellt ansvar mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för vårdhygienfrågor leder till otydlig styrning.
-Smittskyddslagen är föråldrad. Regleringen av tillsynen av smittskyddet bör förtydligas. Smittskyddslagen är inte utformad för att användas i en pandemi.
- Rättsligt nationellt kunskapsstöd saknades under covid-19-pandemin.
- Det saknas system och data för nationell övervakning och uppföljning för till exempel smittspårning, testning och vaccinationer.

Källa: Det nationella smittskyddet - inte anpassat för en storskalig smittspridning