Östersjölaxen kan räddas i unikt projekt – men fiskare skeptiska

”Vill styra fisket mot de odlade bestånden”

Drygt 29 000 Östersjölaxar ska i år fångas av yrkesfisket men enligt stiftelsen för Östersjölaxen så påverkar fisket svaga bestånd av vildlax i Vindelälven. Därför förhandlar nu stiftelsen med de fem yrkesfiskare som bedriver fiske i älven om att köpa ut 1500 av de 2000 laxar som finns i en särskild kvot för just den älven.

Temporär lösning

Yrkesfiskarna menar dock att detta bara ska ses som en temporär lösning och att de får klä skott för problem som de inte orsakat.

I inslaget berättar yrkesfiskaren Nils Erik Sjöström varför han anser att det finns andra lösningar på problemet.