Skärpta rekommendationer för munskydd i Stockholm

Uppmanar till användning i kollektivtrafiken dygnet runt

Region Stockholm inför fler åtgärder för att minska smittspridningen. Bland annat rekommenderas utökad användning av munskydd.

Man uppmanar nu även skolhuvudmännen att införa heltidsdistans i högstadiet och gymnasiet under hela vecka tio.


Här är nya rekommendationerna från Region Stockholm:

  • Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.

  • Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider i kollektivtrafiken så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19. Vi rekommenderar därför munskydd i till exempel affärer och andra butiker. Observera att denna rekommendation inte avser förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola.

  • Gällande situationer där trängsel uppkommer – framför allt i vissa miljöer på
    arbetsplatser: dessa situationer bör identifieras av berörda verksamheter, arbetsgivare
    och arbetstagare gemensamt. Rutiner/riskbedömning för användning av munskydd,
    inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån bedömt behov.

Se presskonferensen med smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund i klippet ovan.