Extern länk
Början på sidans innehåll

Kalla fakta

Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare...

Detta är sant och falskt i SD-toppens manifest

19 påståenden faktagranskade

Uppdaterad: Publicerad:

Kalla faktas redaktion har faktagranskat ett manifest från SD-toppen Mattias Karlssons insamlingsstiftelse.

Flera experter har konstaterat att det innehåller högerradikala konspirationsteorier. Texten innehåller också flera faktafel.

– Det förvånar mig inte eftersom det inte är ett färdigt dokument, säger Mattias Karlsson.

PÅSTÅENDE 1: "Snart går det inte att vinna politisk majoritet utan stöd från muslimska röster"

Falskt. Andelen muslimer i Sverige uppskattas i dag vara runt 8 procent. Det motsvarar då ungefär 830 000 personer. Alla är inte röstberättigade och för att få politisk majoritet i Sveriges riksdag behövs mer än tre miljoner röster.

PÅSTÅENDE 2: ”Muhammed är nu det vanligaste namnet bland nyfödda pojkar i delar av Sverige”

Delvis sant och delvis falskt. I ett fåtal kommuner listade nedan har Mohammed varit det vanligaste namnet de senaste tre åren. Totalt har det rört sig om mellan tre och sex barn med namnet Mohammed, och namnet har i de flesta fall varit på delad förstaplats med namn som Adam, Liam, Elias, Benjamin, Nils, Gustav, Hugo eller Malte.

2020: Ronneby och Avesta. 2021: Upplands-Bro, Katrineholm, Finspång och Bromölla. 2022: Katrineholm, Alvesta och Söderhamn. Totalt föds ungefär 50 000 pojkar i Sverige varje år.

PÅSTÅENDE 3: ”Flera kristna kyrkor har gjorts om till moskéer”

Sant. Enligt Svenska kyrkan finns det omkring 3 400 kristna kyrkor i Sverige, varav ett fåtal på senare år har övergått till andra trossamfund, däribland islamiska. Orsaken är att kristna församlingar har tappat många medlemmar medan islamiska församlingar i stället har fått ett ökat besökarantal.

PÅSTÅENDE 4: ”Kristna psalmer har förbjudits i flera svenska skolor för att inte förolämpa muslimer”

Falskt. Flera svenska skolor har valt bort kristna psalmer, men de har inte förbjudits. I den nationella kursplanen är det i stället påbjudet att elever ska lära sig musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.

Skollagen från 2010 slår fast att "Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell". Det innebär att den inte ska vara religiös. När kristna sånger i skolan debatterats har det ofta varit med utgångspunkt i detta. Det handlar inte om ett generellt förbud för att inte förolämpa muslimer.

PÅSTÅENDE 5: ”Konstnärer som kritiserar islam och profeten Muhammed jagas av islamistiska terrorister”

Delvis sant och delvis falskt. Efter att konstnären Lars Vilks år 2007 gjorde en serie satirteckningar med profeten Muhammeds ansikte på en rondellhund utsattes han för dödshot, bland annat från det islamistiska terrornätverket Al-Qaida, vilket ledde till att han fick personskydd. 3 oktober 2021 omkom Lars Vilks i en bilolycka. Några fler fall i Sverige är inte allmänt kända.

PÅSTÅENDE 6: ”I många svenska städer ljuder minareter varje vecka som förkunnar att Allah är den enda guden”

Falskt. Det uppskattas finnas ungefär 150 moskéer i Sverige idag. Endast sju är byggda som moskéer. På tre orter har polisen gett tillstånd för högtalarutsända böneutrop mellan tre och fem minuter varje fredag. Det är i Botkyrka, Karlskrona och Växjö, vilket inte går att definiera som "många svenska städer".

PÅSTÅENDE 7: ”I vissa svenska områden patrullerar självutnämnda shariapoliser på gatorna som trakasserar kvinnor utan slöja”

Sant. Att det finns självutnämnda moralpoliser i Sverige som på olika sätt tvingar kvinnor att följa outtalade normer avslöjades bland annat av Kalla fakta 2017.

PÅSTÅENDE 8: ”Sverige blev tidigt Europas främsta exportör av ISIS-terrorister till kriget i Syrien”

Falskt. Enligt den internationella säkerhetsbyrån The Soufan Group ska fler än 5 000 personer från Europa ha anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2012 och 2016. 300 personer ska ha varit svenskar. Det motsvarar 31 svenskar per miljon invånare.

470 personer har rest från Belgien. Det motsvarar 42 belgare per miljon invånare. 300 personer har rest från Österrike. Det motsvarar 35 österrikare per miljon invånare. 1 700 personer har rest från Frankrike. Det motsvarar 26 fransmän per miljon invånare.

Sverige är alltså inte det europeiska landet med flest ISIS-resenärer, varken i relativa eller absoluta tal.

PÅSTÅENDE 9: ”Islamister som förespråkar sharialagar i Sverige sitter i den svenska riksdagen”

Falskt. Sharialagarna utgörs av ett antal föreskrifter öppna för tolkning som baseras på islamska principer. Men även om tidigare enskilda förslag från riksdagsledamöter skulle kunna falla in i en friare tillämpning av sharia, finns det inga allmänt kända uppgifter om att någon riksdagsledamot förespråkar införandet av sharialagar i Sverige.

PÅSTÅENDE 10: ”Judar i Sverige flyr från storstadsområden och lämnar landet till följd av hat från muslimska grupper”

Delvis sant och delvis falskt. Det finns judar i Sverige som har valt att flytta till landsbygden eller Israel till följd av antisemitiska trakasserier, men omfattningen är oklar. En rapport från Forum för levande historia pekar på att antisemitismen i Sverige främst kommer från högerextrema, vänsterextrema och islamistiska grupper.

PÅSTÅENDE 11: ”Israeliska idrottslag får inte delta i tävlingar i delar av Sverige”

Falskt. Genom åren har olika aktörer krävt bojkott av Israel i sportsammanhang som ett svar på landets konflikt med Palestina. Det finns inga allmänt kända uppgifter om att israeliska idrottslag har förbjudits från att tävla i specifika delar Sverige.

PÅSTÅENDE 12: ”Hatbrott mot kristna i Sverige har dubblerats på senare år”

Falskt. Hatbrotten mot kristna har svängt upp och ned. Sedan 2015 har de minskat dramatiskt från 388 fall till 73 fall 2020. Det är även lägre än 2010 då antalet anmälda hatbrott mot kristna var 97 stycken. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet. Totalt polisanmäldes 3 398 hatbrotten 2020. 328 av dem hade islamofobiska motiv.

PÅSTÅENDE 13: ”Var tredje ung kvinna i Sverige utsätts för sexuella trakasserier, sexuella övergrepp eller våldtäkt varje år”

Sant. I de senaste nationella trygghetsundersökningarna i Sverige har omkring 30 procent av de svarande kvinnorna i åldersgruppen 20-24 år uppgett att de har utsatts för någon typ av sexualbrott under det senaste året.

PÅSTÅENDE 14: ”Sverige har nästan lika många sprängningar per capita som Afghanistan”

Sant. Enligt polisen genomfördes 133 respektive 107 sprängningar i Sverige 2019 och 2020, och enligt organisationen Action on Armed Violence inträffade 821 respektive 713 sprängningar i Afghanistan samma år. Per capita är det ungefär lika många som i Sverige.

Jämförelsen har kritiserats då endast ett fåtal människor har avlidit av sprängningar i Sverige, medan 4 630 respektive 3 485 civila ska ha dödats eller skadats i samband med sprängningar i Afghanistan 2019 och 2020.

PÅSTÅENDE 15: ”Skjutningar, upplopp och gängvåld förekommer nästan varje vecka”

Sant. Statistik från polisen: 2019: 360 skjutningar, 133 sprängningar. 2020: 379 skjutningar, 107 sprängningar. En stor del av skjutningarna och sprängningarna kan kopplas till uppgörelser mellan kriminella gäng.

PÅSTÅENDE 16: ”Vår huvudstad Stockholm har utsatts för två islamistiska terroristattacker de senaste åren”

Sant. 2010 genomförde Taimour Abdulwahab en självmordsattack vid Drottninggatan i Stockholm där han själv dog och två personer skadades, och 2017 körde Rakhmat Akilov på flera människor på Drottninggatan med en lastbil där fem personer dog och tio personer skadades. Båda dåden genomfördes med islamistiska motiv.

PÅSTÅENDE 17: ”Sverige har färre sjukhussängar per capita än Etiopien”

Falskt. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, hade Etiopien 0,3 sjukhussängar per 1 000 invånare vid den senaste mätningen 2016. Samma år hade Sverige över 2 sjukhussängar per 1 000 invånare. I ett internationellt perspektiv är det fortfarande lågt. Det felaktiga påståendet verkar basera sig på jämförelser som har bortsett från att tusentals vårdplatser i Sverige har överförts från regioner till kommuner.

PÅSTÅENDE 18: ”300 000 äldre svenska medborgare lever i fattigdom”

Falskt. Siffror från Statistiska centralbyrån 2021: Andel 65+ svenskar i allvarlig materiell och social fattigdom: 0,7% Andel 65+ svenskar i materiell och social fattigdom: 1,6 % Totalt utgör detta 45 000 av totalt över 2 miljoner äldre svenskar. 12,9 % lever i risk för materiell och social fattigdom. Ifall dessa räknas med blir det totalt runt 325 000 personer.

PÅSTÅENDE 19: ”Flera regerande partier förespråkar en ökad invandring från Mellanöstern”

Delvis sant och delvis falskt. I september 2021 satt Miljöpartiet i regering tillsammans med Socialdemokraterna. I valkompasserna inför valet 2022 uppgav Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet att de vill att Sverige tar emot fler asylsökande generellt. 2018 uppgav samma partier att det var ett dåligt förslag att Sverige ska ta emot fler flyktingar. Alla andra partier svarade att det var ett bra förslag. Inget av riksdagspartierna förespråkar en ökad invandring specifikt från Mellanöstern, men en stor andel asylsökande kommer därifrån.

Metoden Kalla fakta-redaktionen använde sig av

För att faktagranska manifestet har vi brutit ut enskilda påståenden som utger sig för att beskriva nutida fakta, skeenden eller samband i Sverige.

Vissa påståenden har utelämnats, ofta för att de varit för subjektiva eller generella för att en faktagranskning ska vara meningsfull.

Samtliga påståenden har undersökts utifrån offentligt tillgänglig statistik och information, med utgångspunkt i att manifestet skrevs september 2021.

Varje påstående har bedömts utifrån tre kriterier: sant, delvis sant och delvis falskt eller falskt.

SANT: Påståendet är korrekt.

DELVIS SANT OCH DELVIS FALSKT: Påståendet grundas på fakta som är korrekt, men utelämnar viktiga delar av sammanhanget. Alternativt grundas det på mestadels felaktiga fakta, men med korn av sanning.

FALSKT: Påståendet är felaktigt.