Nasa varnar: ”Vobblande” måne kommer ge fler översvämningar

Experterna förklarar fenomenet • Det gäller för Sverige

Fler, större och tätare översvämningar – det varnar Nasa för när månen snart kommer börja ”vobbla” i sin bana runt jorden. Något som innebär att både tidvatten och höga vattennivåer slås ihop och leder till stora effekter.

Förändringen i månens bana kommer enligt forskare att ske efter år 2030, och det är ungefär samtidigt som man beräknar att vattennivåerna i havet kommer att börja stiga på grund av höjda temperaturer.

Men varför just nu? Vi bad två rymdforskare förklara fenomenet och hur det kan komma att påverka Sverige. Se mer i klippet ovan.