Skolorna larmar: Omöjligt att följa coronaråden

”Går genom trånga korridorer med en bävan.”

Många skolor struntar i att göra riskbedömningar av smittorisken. Det visar sig i en enkät som Lärarnas riksförbund gjort om coronaläget på skolorna. Dessutom svarar vart fjärde skyddsombud att det inte går att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd.

Den största anledningen är att skolans lokaler är för trånga för att social distansering ska vara möjlig.

I inslaget berättar bland annat läraren och skyddsombudet Gunilla Rist om hur tufft läget är.