Görans fleråriga kamp hindras av gammalt beslut: ”Frustrerande”

Problem för husägare att installera laddstolpar – regler från 1973 sätter käppar i hjulet

Försäljningen av elbilar ökar snabbt, men för elbilsägare som bor i hus kan det bli problem att installera laddstolpar om det är en samfällighetsförening som äger garage och parkeringsplatser. Kritiker anser att byråkratin för att lösa problemet tar för lång tid.

Göran Sandberg bor i ett radhusområde i Täby kommun. I två år har han försökt få samfälligheten att hitta en lösning för att installera laddstolpar. Men föråldrade beslut sätter käppar i hjulet.

– Anläggningsbeslutet för samfälligheten är från 1973 när området byggdes och ingen visste något om elbilar då, säger Göran, som också oroas över klimatfrågan och menar att laddstolpar är viktigt för att bidra till ett bättre klimat.

En statlig utredning har uppdraget lösa problemet för samfälligheter. Många som skulle vilja byta till elbil avvaktar innan laddningsfrågan är löst.

Se vad energi-och digitalminister Anders Ygeman säger om utredningen i inslaget ovan.