Svensken friskare – tack vare pandemin

Tegnell: Finns två skäl till nedgången

Ett stort antal smittsamma sjukdomar har minskat under pandemin. Förra året minskade bland annat influensa, vinterkräksjuka, gonorré och klamydia. Nedgången sätts i samband med förändrade vanor i samband med pandemin.

– Det finns nog två skäl till den här nedgången. Det ena är ett minskat resande. En del av de här sjukdomarna, som salmonella, är ju rena importsjukdomar. Den andra orsaken är nog att vi faktiskt följt rekommendationerna, säger statsepidemiolog Anders Tegnell, till TT.

I spelaren ovan: Så har pandemin bidragit till att vi bli friskare.