Viltolyckor har minskat markant – med hjälp av älgfodring

21 olyckor i januari – nu någon enstaka • ”Utfodringen är otroligt viktig”

Att ge foder till älgar för att undvika viltolyckor har visat sig mycket effektivt i områden med vandringsälg. Detta prövas just nu på några ställen i Västerbotten.

I Vännäsby väster om Umeå har olyckorna minskat markant.

– Vi hade en trafiksituation med viltolyckor som var helt oacceptabel. Då kom vi, tillsammans med myndigheter, fram till att det här var ett sätt att försöka, säger Thomas Björnudd som är samordnare i Vännäsby viltvårdsområde.

21 olyckor under januari har nu sjunkit till någon enstaka, och slitet med utfodringen har nu också gjort att länsstyrelsen beviljat ett bidrag på 30 000 kronor för att täcka foderkostnaderna.

– Den här utfodringen har räddat människoliv och älgliv. Den har varit otroligt viktig, säger , Joacim Lundqvist som är viltsamordnare för polisen region Nord.