Extern länk
Början på sidans innehåll

Kalla fakta

Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare...

Domare och advokater i samma rättegång var alla frimurarbröder

Kalla fakta granskar: Frimurarbröderna inom det svenska rättsväsendet

Frimurarorden har en lång tradition av att odla lojalitet och starka vänskapsband mellan medlemmarna. Kalla fakta har pratat med tidigare frimurare och kommit över ordens interna dokument. Där framgår att medlemmarna lovar varandra vänskap och att aldrig skapa oenighet mellan sig.

Kennet var förste sekreterare i frimurarnas verksamhet i Karlstad och aktiv flera dagar i veckan innan han hoppade av.

– Man är ju lojal mot varandra även ute i arbetslivet. Man kan stötta varandra om det behövs, säger Kennet.

Omkring 400 frimurare i rättsväsendet

Frimurarbröderna möts regelbundet för middagar och ritualer i lokala frimurargrupper, så kallade loger. Här finns domare, åklagare och advokater, som samtidigt möts i rättssalen för att representera oberoende sidor av rättsprocessen. Kalla fakta har gjort en stickprovsundersökning, genom att samköra de drygt 400 frimurarna i rättsväsendet med rättegångsprotokoll. I över 600 enskilda rättegångar har det funnits minst två domare, åklagare och advokater som är frimurarbröder.

När Dejan Danilovic som 19-åring stod inför rätta efter att ha slagit en kille gick han in i en rättssal där domaren, åklagaren, målsägarbiträdet och hans försvarsadvokat alla var frimurarbröder. Det visste han inte om.

-Det är helt sjukt. Jag förstår inte ens hur... Att ingen har vetat om det. Man vet ju inte vad som sägs bakom de dörrarna, säger Dejan Danilovic.

Bandet mellan frimurare anmäls inte

Personliga band ska enligt rättegångsbalken anmälas, så att en oberoende bedömning kan göras. Det är en förutsättning för att vi medborgare ska kunna ha tillit till att rättegångarna är rättvisa och domstolen opartisk. Men i Kalla faktas stickprovsundersökning av 600 rättegångar har ingen av domarna och åklagarna anmält sina band till varandra. Inte ens då de varit medlemmar i samma mindre lokala frimurargrupp.

– Det är inte så att man ska vara restriktiv med sin information som domare om den här typen av förhållanden. Utan man är skyldig att redovisa sådant som kan utgöra jäv, säger tidigare justitiekansler Johan Hirschfeldt.

Se hela Kalla faktas program Frimurarnas hemlighet på TV4 Play

I klippet ovan: Hör Dejan Danilovic berätta om rättegången där domare, åklagare, målsägarbiträde och till och med hans egen advokat var frimurarbröder

Kalla faktas reporter: ”Får inte ens finnas en misstanke om jäv”

Kalla faktas reporter: ”Får inte ens finnas en misstanke om jäv”

Kennet hoppade av Frimurareorden– ”Man fick lova att vara tyst”

Kennet hoppade av Frimurareorden– ”Man fick lova att vara tyst”