Forskaren: Vaccinera barn och ungdomar tills pandemin är över

Flera studier pågår • Står troligen för en stor del av smittspridningen

Allt fler röster höjs för att barn också bör vaccineras mot covid-19.

För att ta reda på hur effektiva vaccinen är i yngre åldrar och hur det ser ut med biverkningar, pågår nu flera studier, bland annat för Pfizer Biontechs vaccin.

– Vi har 2000 barn i åldersgruppen 12-15 år rekryterade och hoppas få svar under våren, säger Andreas Palmborg, medicinsk rådgivare Pfizer Sverige.

Skälen för att vaccinera barn handlar dels om att skydda de som får en allvarlig covidsjukdom och dels om att barn troligen står för en väsentlig del av smittspridningen i samhället.

– Om vaccinet är säkert och ger bra immunitet, tycker jag att det är en väldigt bra idé att vaccinera barn och ungdomar tills pandemin är över, säger forskaren Ali Harandi.

Se hur forskaren resonerar kring vaccineringen i spelaren ovan.