Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Tipsa oss på Kalla fakta

Har du kännedom om problem och missförhållande? Som rör din arbetsplats, kommunen där du bor eller en myndighet?

Hör gärna av dig till oss om du vet saker som bör komma till allmänhetens kännedom.

Många stora och samhällsviktiga avslöjanden börjar med ett tips från en enskild person.

Ju mer du själv kan bidra med i form av konkreta uppgifter desto lättare är det för oss att inleda en granskning.

Du är garanterad KÄLLSKYDD om du vill lämna uppgifterna anonymt. Men lämna gärna kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig för kompletterande frågor. Dessa sprider vi aldrig vidare utan ditt medgivande.

Kan du själva medverka öppet i en intervju för att prata om frågan så är det till stor hjälp.

Maila oss på redaktionen:

kalla.fakta@tv4.se

eller kontakta Kalla faktas redaktör:

sara.recabarren@tv4.se

eller

Kalla faktas chef:

jonas.alsgren@tv4.se

Vill du skicka ditt mail krypterat finns en flik högst upp på vår sajt "Tipsa".


Så gjordes postcovid-enkäten

Kalla fakta-redaktionen har intervjuat vårdpersonal som drabbats av långvariga effekter av covid-19 efter att de smittats på arbetet. För att undersöka hur vanligt detta är har vi vänt oss till medlemmar på Vård- och Läkarförbundets lokala klubbar på de tio största sjukhusen i Sverige.