Många störs av bilträffarna – polisen vädjar till föräldrarna

Polisen: ”Behövs vuxna förebilder”

Problemen med bilträffar ökar. Många unga personer spelar hög musik, skräpar ner och både alkohol och narkotika används. Polisen i Umeå blir nästan varje vecka nerringd av
upprörda grannar till bilträffarna. Ljudnivån är så hög att folk inte kan sova och markägarna tvingas betala tusentals kronor för att städa upp efteråt.

Hör polisens uppmaning till ungdomarna och föräldrarna i klippet.