”Syftet var inte att rädda miljön – utan att ta död på USA:s ekonomi”

Trump sågar Parisavtalet på G20-mötet.

I sitt anförande inför G20-ländernas toppmöte idag underströk USA:s president Donald Trump än en gång att det var rätt av USA att lämna det så kallade Parisavtalet.

Joe Biden, som tillträder presidentämbetet om mindre än två månader har sagt att USA ska ansluta till avtalet så snart som möjligt.