Extern länk
Början på sidans innehåll

Nyheterna

Ny forskning: Svettdoft kan dämpa social ångest

Svensk studie • 48 ångestfyllda kvinnor har fått lukta på svett • "Förbättring"

Uppdaterad: Publicerad:

En ny svensk studie visar att någon annans svett kan få dig att må bättre.
Eller åtminstone doften.
– Resultaten var rätt anmärkningsvärda, säger Emma Eliasson, postdoktor vid Karolinska institutet.

Studien är en del av det större forskningsprojektet POTION som studerar sociala interaktioner och kroppslukter, eller kemosignaler som det kallas på forskarspråk.

Experimentet består av två delar – att samla in svett och att exponera försökspersoner för kemosignaler som extraherats från denna svett.

– Svett doneras från volontärer och det sker genom att de har på sig specifika pads som placeras under armen. Samtidigt får de titta på olika videoklipp för att framkalla olika känslor, i detta fall glädje och rädsla, säger Emma Eliasson som är en av forskarna bakom projektet.

Luktar det svett?

Personer som lider av social ångest får sedan lukta på kemosignalerna från svetten via en liten tub under näsan medan de gör mindfulness, en metod som kan användas för behandling av bland annat social ångest och depression.

– Kemosignalerna är dock luktfria så det är inget som deltagarna medvetet kunde känna, säger Emma Eliasson.

Testpersonerna delades upp i tre grupper som alla fick utföra en kort mindfulnessbehandling. En grupp fick samtidigt glatt svett, den andra skrajset svett och den tredje frisk luft, som en kontrollgrupp.

– Resultaten var rätt anmärkningsvärda då vi såg en förbättrad effekt hos båda grupperna som fick kemosignalerna, där de rapporterade lägre ångestsymptom efter mindfulnessbehandlingen i jämförelse med kontrollgruppen, säger postdoktorn.

"En slags mänsklig närvaro"

Forskarna kunde se liknande framsteg med både glatt och skrajset svett.

– Och det är intressant för det kan tyda på att det inte är den specifika känslan i sig som har en inverkan, utan snarare att kemosignaler signalerar en slags mänsklig närvaro som kan ha en lugnande effekt, konstaterar Emma Eliasson.

Forskargruppen vill dock vara tydliga med att det EU-finansierade projektet är pågående och resultaten preliminära, vilket betyder att de ännu inte kan dra några större slutsatser.

– Vi måste forska vidare på detta och håller just nu på med en större påföljande studie. Förhoppningsvis har vi resultaten från denna till sommaren.