Så många ton narkotika strömmar in i Sverige varje år – nya siffror visar

Hit fraktas knarket • ”Industriell skala”

Mellan 100 och 150 ton narkotika smugglas årligen till Sverige, uppskattar polisen i en ny rapport från den nationella operativa avdelningen, Noa.

Uppskattningen görs efter en genomgång av material från krypteringstjänsten Encrochat. Material därifrån visar att narkotikasmugglingen bedrivs i en "närmast industriell skala", skriver polisen i ett pressmeddelande.

Även om inte all narkotika konsumeras i Sverige innebär siffran att bedömningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) om att cirka 15 ton narkotika konsumeras årligen i Sverige troligen är i underkant, enligt polisen.

Beräkningen om 100 till 150 ton är dock behäftad med flera osäkerhetsfaktorer, den kan vara både en överskattning och en underskattning, enligt polisen. Det handlar bland annat om att analysen bygger på kommunikation som skett under en begränsad period och grundar sig på en ensam källa, Encrochat.

Enligt rapporten sker smugglingen vanligast med hjälp av vägtransporter där man gömmer narkotikan i laglig last. Slutdestination är främst Stockholm, Malmö och Göteborg, men även flera mellanstora städer.

Se allt om den nya studien i spelaren ovan.