Boende i Insul: ”Det är katastrof”

Skyfallen i Europa

Efter översvämningarnas förödelse så börjar uppröjningen i områdena som är täckta av smutsigt vatten och lera.

– I början var jag chockad. Jag hade aldrig trott att vattnet skulle komma till vår gård, säger Erika Stollenverk, boende i Insul.