Svenska militärer i utlandstjänst får vaccinförtur

Besked från försvarsminister Peter Hultqvist i dag

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa att svenska soldater som deltar i internationella militära insatser ska få förtur till vaccin mot covid-19, meddelar försvarsminister Peter Hultqvist.

Försvarsmakten har tidigare bett regeringen om att militärerna i utlandstjänst ska få förtur till vaccinet, något som även FN, Nato, EU och partnerländer har krävt.

De flesta av de svenska soldater som för närvarande tjänstgör utomlands är stationerade i Mali.

Hör Peter Hultqvist förklara beslutet i inslaget ovan.