Transportstyrelsen: Förbud för trottoarkörning med elsparkcyklar

Efter ett och ett halvt år är elsparkcykelutredning klar

I dag föreslår Transportstyrelsen för regeringen att bland annat körning på trottoarer ska förbjudas och att gränsen för hur stark motorn får vara tas bort så att elsparkcyklarna kan byggas större och mer trafiksäkra. Hastighetsbegränsningen på 20 km/h ligger däremot fast.

Det blir dock inget krav på hjälm, inga nya möjligheter för kommunerna att kräva tillstånd från uthyrarna och inga nya parkeringsförbud.

Transportstyrelsen menar att redan finns lagar för allt detta som kommunerna kan använda och att dessa behöver prövas i domstol innan nya regler kan bli aktuella.

– Det regelverk man verkar använda i delar av Europa är bland annat upphandling och det finns ett antal verktyg i Sverige som behöver prövas i domstol. Det är därför vi inte föreslår nya lagar på dessa områden, säger Pernilla Bremer, Transportstyrelsen.

Se mer om de nya åtgärderna som Transportstyrelsen föreslår i spelaren ovan.