Glädjebeskedet för fansen: Vill höja publiktaken ännu mer

Då kan mer publik släppas in

Regeringen vill göra det möjligt för betydligt större publik från den 1 juli än vad som tidigare sagts.

I regeringens plan för att stegvis avveckla restriktionerna ingår sedan tidigare att höja publiktaken för fotbollsmatcher, konserter och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från den 1 juli. Till exempel kommer 3 000 personer att tillåtas i publiken på utomhusevenemang med sittplats.

Men nu går regeringen ett steg längre och vill möjliggöra för ännu mer publik. I ett förslag som nu skickas på remiss föreslås att maxtaket ska gälla per sektion – inte totalt.

Se mer i spelaren ovan.