Oron: Klassikern slukad av lågorna

Originalteckningarna till Djungelboken tros ha gått förlorade i jättebrand

En brand härjade under söndagen på sluttningarna av det mäktiga Taffelberget i Kapstaden i Sydafrika. Under dagen har lågorna spridit sig till byggnader som tillhör Kapstadens universitet.

Studenter och anställda vid universitetet har evakuerats från byggnaderna. Minst en brandman rapporteras ha fått brandskador och vårdas på sjukhus.

Enligt tidningen Cape Argus nyhetssajt har universitetets bibliotek angripits av elden och därmed har sannolikt ovärderliga historiska arkiv gått upp i rök, däribland originalillustrationerna till Rudyard Kiplings ”Djungelboken”.

Se mer i spelaren ovan.