Tusentals kan bli av med rätten till sin skog: ”Kniv i ryggen”

Djup oenighet om nytt förslag • Staten kan få bestämmanderätt

Tusentals av landets skogsägare kan nu förlora rätten till sin skog. Det handlar om ett förslag som säger att den fjällnära skogen ska skyddas och där bestämmandet tas över av staten.

Magnus Wästfälts familj har haft sin skog i generationer – men kan nu bli av med rätten att avverka den om skogsutredningens förslag går igenom.

– Skulle det här bli verklighet är det som en kniv i ryggen, säger Magnus.

Skogsutredningens förslag går ut på att det skapas ett 100 mil långt skyddat skogsbälte utmed fjällkedjan, förslagsvis i form av nationalparker och naturreservat. Bland annat för att värna den unika biologiska mångfalden.

Men det råder en djup politisk oenighet i frågan. Just nu pågår diskussioner i frågan mellan de politiska partierna och inom kort ska ett förslag läggas fram i riksdagen.

I spelaren ovan: Se mer om förslaget, och hör vad skogsägare och politiska företrädare säger om det.