Covidsjuk i över ett halvår – kräver svar från regeringen

Långtidssjuka Mathilda: ”Kan knappt gå fram och tillbaka till brevlådan”.

Mathilda Sundvall har varit sjuk sedan sportlovet. Sjukdomen har inte velat ge med sig. Förutom andningsproblemen har hon bland annat fått hjärtklappning och upplever en ständig trötthet som inte ger vika.

- När jag rör mig, eller när jag står upp, blir det jobbigt, säger Mathilda.

Svenska covidföreningen kritisk

Det är fortfarande oklart hur många som är långtidssjuka i covid-19 i Sverige . Man vet inte heller hur man ska behandla eller medicinera den här stora gruppen.

Den 16 juli fick Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag av regeringen att gå igenom all forskning som gjorts om långtidssjuka.

I dag är rapporten klar och Svenska covidföreningen är kritisk till resultatet. De uppmanar nu regeringen att satsa på egen forskning och att till exempel börja testa mediciner och prova behandlingar på den här gruppen.

Program från TV4