Anhöriga till missbrukare har sämre hälsa – både psykiskt och fysiskt

Ny studie: Stor ohälsa bland narkomaners anhöriga

De som har någon i sitt liv som använder narkotika upplever att de har sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Det är nästan dubbelt så vanligt att den här gruppen säger sig lida av både psykisk och fysisk ohälsa, enligt en ny undersökning.

- Det är en grupp som behöver hjälp och stöd i sin situation, många känner en stark oro för personer med narkotikaproblematik, säger Erica Sundin, utredare CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Att se någon missbruka narkotika kan vara påfrestande på många sätt. Enligt CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, säger 35 procent att de mår psykiskt dåligt, jämfört med 18 procent jämfört med resten av befolkningen.

Situationen för de anhöriga kan också förvärras om de inte får hjälp.

Se mer i klippet ovan om hur anhöriga drabbas