Äldre värst drabbade på arbetsmarknaden – 76 000 arbetslösa

30 procent fler än förra året • Svårt att komma tillbaka i arbete

Medan arbetslösheten i stort långsamt minskar så ökar långtidsarbetslösheten, och värst är det bland de äldre på arbetsmarknaden.

I april var 8,2 procent inskrivna som arbetslösa, en svag minskning mot månaden före. Drygt 76 000 arbetslösa var mellan 55 och 64 år, i den gruppen har närmare sex av tio varit utan arbete i mer än ett år. Det är omkring 30 procent fler än förra året.

Enligt Arbetsförmedlingen kan ökningen bero på strukturomvandlingen som gör att vissa arbeten förändras eller försvinner, men förklaringen kan också vara åldersdiskriminering.

Se mer om den dystra statistiken i spelaren ovan.