Kraftig ökning av rymningar från ungdomshem

Mer än en fördubbling senaste året

Rymningar från slutna ungdomsvårdshem har mer än fördubblats under det senaste året. Bland annat skedde en beväpnad fritagning av två unga män från Råby ungdomshem utanför Lund i somras. Enligt statistik från Statens institutionsstyrelsen inrapporterades 25 så kallades avvikelser under år 2020 – jämfört med 11 stycken under 2019, rapporterar Dagens Juridik.

Inga staket när mördare rymde: ”Inte följt hur dagens ungdomar beter sig”

Relaterat


Program från TV4