Järnbalk från Slussenbygget föll mot tunnelbanan

Orsakade kaos i morgonrusningen

Se mer i spelaren ovan