Visstid stora stötestenen i las-förhandling

TV4Nyheterna erfar: Ett nytt förslag uppe på förhandlongsbordet.

LO, PTK och Svenskt näringsliv fortsätter förhandlingen om de nya las-reglerna.

Enligt vad TV4Nyheterna erfar finns ett nytt förslag på förhandlingsbordet, men det ska finnas en stor stötesten: Visstidsanställningar.

Se senaste nytt om de pågående las-förhandlingarna i klippet ovan.

Bakgrund: Vad gäller saken?

  • Lagen om anställningsskydd – las – reglerar uppsägningstider, tidsbegränsade anställningar, hur besked om uppsägning ska skötas och vilka typer av uppsägningar som är giltiga.

  • Fackförbundet LO, den fackliga samverkansorganisationen PTK och arbetsgivarnas organisation Svenskt näringsliv har förhandlat om nya las-regler.

  • I september bröt förhandlingarna samman.

  • Detta riskerade att orsaka en kris när flera riksdagspartier hotade att fälla regeringen om det liggande lagförslaget inte drogs tillbaka.

  • Tidigare i veckan återupptogs förhandlingarna.

  • LO, PTK och Svenskt Näringsliv har sagt att ett slutbud i förhandlingarna tidigast kommer läggas fram vid klockan 13 på fredagen.