Här kan klimatfarlig reklam stoppas

Ingen reklam för: • Bensinbilar • Flygresor • Oljeföretag

Politiker från tre partier i Göteborg vill förbjuda reklam för flygresor, bensinbilar och oljeföretag på samtliga kommunala reklamskyltar.

Bland annat innebär det skyltarna i kollektivtrafiken.

Se mer om förslaget i klippet ovan.

Program från TV4