Professorns oro för nya pandemilagen: ”Skapar huvudvärk”

Så kan den användas

Under söndagen börjar den nya pandemilagen att gälla - som ger regeringen rätt att besluta om tvingande åtgärder. Vad innebär lagen mer konkret?

Mark Klamberg, professor i folkrätt på Stockholms universitet, reder ut alla oroligheter och rätar ut frågetecken kring den nya lagen.

Se klippet i spelaren ovan.

Relaterat


Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.