Norge väntas skrota Astra- och Janssen-vaccin

Samtidigt öppnar Tyskland helt

Astra Zenecas och Janssens vaccin mot covid-19 bör inte användas i det norska vaccinationsprogrammet, rekommenderar regeringens expertgrupp om virusvektorvaccin.

Norge har hittills inte börjat använda Janssenvaccinet, som godkändes i EU och Norge den 11 mars. Beslutet har motiverats med att de möjliga biverkningarna behöver utredas ytterligare.

Astra Zenecas vaccin pausades i Norge samma dag, den 11 mars, efter larmen om blodproppar och koagulationsrubbningar hos vaccinerade. Norska folkhälsomyndigheten (FHI) vill precis som expertgruppen att vaccinet helt tas bort ur vaccinationsprogrammet.

Se varför Norge vill skrota vaccinen i spelaren ovan.