Första bekräftade svenska fallet av återinsjuknande i covid-19

På fredagen bekräftade Sahlgrenska universitetssjukhuset det första återinsjuknandet av corona i Sverige. En kvinna i 50-årsåldern har alltså fått viruset två gånger.

– På tio positioner skilde sig virusstammen från i maj från den stam som provtogs i augusti. Det gör att vi kan säga att det är två olika infektioner och inte samma som legat vilande, säger Johan Ringlander till DN.

Sedan september har Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet kapacitet att undersöka virusstammarnas arvsmassa i sin helhet. Den tekniken gör ST-läkaren och doktoranden Johan Ringlander säker på sin sak.