Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

De försvunna bilarna

Kalla fakta granskar den dolda handeln med begagnade bilar och avslöjar hur tusentals bilar varje år säljs till andra länder, bortom statens kontroll.

Varje år försvinner tusentals bilar spårlöst från svensk mark. De existerar i Transportstyrelsens register men går inte att hitta på svenska vägar. Var finns då alla de bilar vi inte längre vill ha?

- Vi har väl inte tittat på exakt var de finns utan mer att de faktiskt fysiskt inte finns i Sverige längre, säger Bo Hansson som är polisinspektör verksam i Malmö.

Spårlöst borta

Malmöpolisen har upptäckt att tusentals avställda bilar i Skåne har försvunnit spårlöst. Upptäckten skedde i samband med ett projekt mot så kallade bilmålvakter. Bilmålvakter är alltså bulvaner som äger bilar som egentligen nyttjas av andra personer.

Även inom skrotningsbranschen har man sedan skrotningspremien togs bort år 2007 märkt av ett vikande kundunderlag.

- Vi ser att antalet skrotbilar sjunker dramatiskt inom branschen. Samtidigt ser vi att antal avställda bilar stiger dramatiskt och då ställer vi oss frågan, vad är det som händer?, säger Michael Abraham, vd Sveriges bilskrotares riksförbund.

Svarta pengar

Kalla faktas Valdo Kask och Jörgen Andersson har granskat handeln med begagnade bilar i Sverige och kan avslöja var bilarna tar vägen. Deras granskning visar hur ett flertal aktörer tjänar miljontals kronor på att köpa och sälja begagnade bilar, en handel vars vinst undanhålls det svenska skattesystemet.

Tipsa oss på Kalla fakta

Har du kännedom om problem och missförhållande? Som rör din arbetsplats, kommunen där du bor eller en myndighet?

Hör gärna av dig till oss om du vet saker som bör komma till allmänhetens kännedom.

Så gjordes postcovid-enkäten

Kalla fakta-redaktionen har intervjuat vårdpersonal som drabbats av långvariga effekter av covid-19 efter att de smittats på arbetet. För att undersöka hur vanligt detta är har vi vänt oss till medlemmar på Vård- och Läkarförbundets lokala klubbar på de tio största sjukhusen i Sverige.