Extern länk
Början på sidans innehåll

TV4

Så får du jorden att må bra

Det gäller att hjälpa jorden på traven för att den ska ge näring åt våra trädgårdsväxter. Följ Bosse Rappnes råd och du får inte bara bra jord utan också en hel del motion.

Uppdaterad: Publicerad:

Jord är levande. I skogen, där det ekologiska kretsloppet sköter sig själv behövs ingen jordförbättring i form av gödsel eller mull. Svampar, bakterier och mikroskopiska djurarter startar sitt arbete med att bryta ned det organiska materialet så fort höstlöven fallit och skogen går i vintervila. Naturen skapar på detta sätt sin egen kompost och gödslar sig själv så att jorden blir stabil och näringsrik. I trädgården är det vi som bestämmer vad som ska växa, i och med det manipulerar vi jorden och sätter kretsloppet ur spel. Om vi då inte tillför jorden näring skapas det obalans på sikt och tillväxten minskar samtidigt som sjukdomarna ökar.
Nu behöver ju olika jordar skötas på olika sätt. Jordarterna kan variera kraftigt i en och samma trädgård. I många trädgårdar finns den näringsfattiga sandjorden. Lika vanlig är den svårodlade lerjorden. Det optimala är en blandning av de bägge sorterna.
Det tar några år att vända en trött och dålig jord så att den blir mjäll och fin och full med det mikroliv som växterna så väl behöver.

Ett grundläggande tips och det absolut bästa för alla jordar är att tillföra kompostjord. Det är lagom att mylla ner ett fem centimeter tjockt lager i ytskiktet. Mullhalten förbättras ytterligare om kompostjorden innehåller några grova bitar.
Har man inte kompostjord så tar man det näst bästa, komposterad kogödsel. Du köper den i trädgårdsbutiker och lägger på cirka tre centimeter.
Efter denna akutkur är det dags att gödsla jorden för att sätta extra fart på tillväxten. Hönsgödsel fungerar bäst, men det finns även bra organisk gödsel medel att köpa. Viktigt är att inte använda kemiska gödselmedel för de fungerar bara på kort sikt, men är en katastrof för det ekologiska kretsloppet.
Är jorden kompakt kanske mullhalten behöver höjas. Då passar torvmull bra. Lägg ett 10 centimeter tjockt lager på ytan och grepa runt i jorden.
Är det blöt lerjord du bearbetar kan det vara bra att gräva ner sand och grus för att kunna leda bort vatten.

Relaterat innehåll - Så får du jorden att må bra