Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Fjällrävens fabrik: "Vi kan skriva slaktavfall"

Fjällräven påstår att de inte köper och säljer dun från levande fåglar. Men när vi spårade företagets kinesiska leverantör säger de att de kan tänka sig att fuska med märkningen.

Kungliga hovleverantören Fjällräven säljer exklusiva dunprodukter som jackor och sovsäckar.
Vi ringde upp Fjällrävens verkställande direktör för att fråga om de har någon policy kring dun från fåglar som plockats levande.

"Vår inköpsavdelning sköter allt sådant"

– Vi har en intern policy. Men det är inget som vi kommunicerar utåt. De här verktygen använder vi som riktlinjer internt. Vi har en inköpsavdelning som sköter allt sådant här och de är väl medvetna om var vi står i den här frågan, säger Martin Axelhed, vd för Fjällräven.

– Har ni några garantier som säger att ni inte säljer dun som kommer från levande fåglar?
– Inte något vi kommunicerar utåt. Garantin vi kan visa är att vi vet varifrån vi köper ifrån och vet att det är den typen av restprodukt.

Hemligt dokument

Fjällräven påstår alltså att de inte köper och säljer dun från levande fåglar. Men de dokument som möjligen skulle kunna styrka deras påståenden har Fjällräven valt att hemlighålla.

Så i stället spårade vi upp Fjällrävens kinesiska leverantör Yangzhou Jinquan outdoor, ett företag med 1500 anställda och en omsättning på 400 miljoner kronor.

"Vi levererar levandeplockat"

När vi besökte leverantörens fabrik med falsk identitet och utrustade med dold kamera uppgav en av de högre cheferna att de kan tänka sig att fuska med garantierna och skriva ett avtal om att det är slakteriavfall, trots att det handlar om levandeplockat dun.
– Men om vi vill att det tydligt står att det enbart är slakteriavfall?
– Det går bra att skriva slaktavfall.
– Men att ni ändå levererar levandeplockat till oss.
– Ja, vi kommer leverera levandeplockat till er. Inga problem.

"Gässen används till mat"

Efter att Kalla fakta har konfronterat Fjällräven med uppgifterna om att deras leverantör bland annat säljer dun från levande fåglar tar det några veckor. Sedan ställer Fjällräven upp på en intervju. Då har företaget begärt att få garantier från sina leverantörer att de inte säljer dun från levande fåglar.
Enligt den information som vi får från våra leverantörer har vi i dag våra jackor fyllda med dun som kommer från gäss som används till mat, säger Axelhed till Kalla fakta.
Garantierna är skapade nyligen, bara några dagar före vårt reportage.

Reporter: Per Hermanrud
Foto: Staffan Ahlström
Research: Kenny Hjälte
Redaktionschef: Johan Åsard

Tipsa oss på Kalla fakta

Har du kännedom om problem och missförhållande? Som rör din arbetsplats, kommunen där du bor eller en myndighet?

Hör gärna av dig till oss om du vet saker som bör komma till allmänhetens kännedom.

Så gjordes postcovid-enkäten

Kalla fakta-redaktionen har intervjuat vårdpersonal som drabbats av långvariga effekter av covid-19 efter att de smittats på arbetet. För att undersöka hur vanligt detta är har vi vänt oss till medlemmar på Vård- och Läkarförbundets lokala klubbar på de tio största sjukhusen i Sverige.