Bygglov

Snickarna Matte Carlsson och Willy Björkman reser runt i Sverige med arkitekten Maria Kingsley i en trailer fullt utrustad med allt som krävs för olika ombyggnadsprojekt och söker efter bygg- eller renoveringsprojekt som havererat.

Vad är en elledning och hur fungerar den?

Innan man börjar dra i elledningar är det bra att ha koll på hur den fungerar. Bosse Johansson från Elsäkerhetsverket svarar.

- Elledningar kan endera bestå av kablar utvändigt monterade, eller infällda i väggar och tak och består då av tråd som dras i för ändamålet avsedda rör eller slangar. En enfasig elledning består av fasledare, neutralledare och jordledare. Fasledaren leder strömmen till någon apparat som förbrukar ström, neutralledaren är en återledare, man får en krets genom apparaten när strömbrytaren sluts eller stickproppen stoppas i vägguttaget. Jordledaren är till för att förbinda apparatens hölje med jord. Den gör så att säkringen löser ut om ett fel uppstår mellan strömkretsen och hölje.

Lilla elskolan

Inköpslista till Bygglov i Tidaholm den 16 februari 2016

Familjen Emanuelsson bor i en prästgård i Tidaholm. Huset är så stort att det är sällan familjen är tillsammans på samma plats. Bygglovstrion kommer till familjens undsättning och ger dem ett nytt kök som också blir en samlingspunkt för dem. Här hittar du inköpslistan till programmet.