Högstadieelever ska undervisas på distans i Stockholm

Undervisning hemma resten av terminen • Start från måndag.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, förklarar varför alla Stockholmsregionens högstadieskolor ska gå över till distansundervisning från måndag.

Region Stockholms smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund har gått ut med rekommendationen om distansundervisning.