Extern länk
Början på sidans innehåll

Nyheterna

Pensionärer ska rädda förlossningsvården i sommar

Chefer tvingas ta barnmorskepass • 25 000 för flyttad semestervecka

Uppdaterad: Publicerad:

En majoritet av landets regioner har inte tillräckligt många barnmorskor för att klara bemanningen på förlossningarna under sommaren. Semestrar har kunnat beviljats tack vare pensionärer och hyrpersonal.
– Det är otroligt skört, säger Michael Viklund på förlossningen i Umeå.

25 000 kronor för att flytta en semestervecka, chefer som tvingas ta barnmorskepass och stängda förlossningsrum. Läget inom förlossningsvården inför sommaren är ansträngt i många regioner.

Flera förlossningsavdelningar måste dra ner på verksamheten, visar TT:s enkät till landets samtliga regioner. I Uppsala har man exempelvis tvingats minska antalet vårdplatser och bemanning på BB. I Växjö tvingas man stänga två förlossningsrum.

Går ner till minimibemanning

Läget inför sommaren skiljer sig åt i olika delar av landet jämfört med förra sommaren. Sju regioner uppger att läget är bättre i år, åtta att det är likadant som förra året och fyra att läget är sämre. Två regioner svarar att läget skiljer sig åt på olika orters förlossningsavdelningar.

I Karlskrona kommer alla sex förlossningsrum att vara öppna, men man går ner till minimibemanning. Timvikarier, föräldralediga, pensionärer och även chefer tar barnmorskepass för att lösa situationen.

– Jag som är avdelningschef jobbar som barnmorska under vissa pass. Det är både bra och dåligt. För min egen del tycker jag att det är roligt, men vi måste ändå sköta chefskapet och allt runtomkring det, säger Helén Lövdahl, avdelningschef på förlossningen i Karlskrona.

25 000 för flyttad semestervecka

17 av 21 regioner tar i år in hyrbarnmorskor för att klara bemanningen. Men flera regioner uppger att det även är svårt att få tag på hyrbarnmorskor under sommarperioden.

Samtliga regioner har kunnat bevilja fyra veckors sammanhängande semester till de barnmorskor som önskar. Alla regioner utom Dalarna, Jönköping och Gotland erbjuder samtidigt bonus till barnmorskor som flyttar semesterveckor utanför sommarperioden.

Högst bonus ges i Norrbotten, med 25 000 kronor per semestervecka, följt av 20 000 per vecka i Värmland, Gävleborg och Örebro.

Fakta: Undersökningen i korthet

Sju regioner uppger att läget inom förlossningsvården är bättre inför den här sommaren jämför med förra året, åtta att det är likadant som förra året och fyra att läget är sämre. Två regioner svarar att läget skiljer sig åt på olika förlossningsavdelningar.

Elva av 21 regioner uppger att det finns det risk att kvinnor kan tvingas resa till en annan region för att föda. De regionerna är: Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland.

17 av 21 regioner uppger att de tar in hyrbarnmorskor. De regioner som inte gör det är Örebro, Dalarna, Västra Götaland och Gotland.

18 regioner ger bonus till barnmorskor som flyttar en eller flera semesterveckor. De som inte ger bonus för flyttade semesterveckor är Dalarna, Jönköping och Gotland.

16 regioner ger även bonus till barnmorskor som tar extrapass. 18 regioner anställer pensionärer för att få bemanningen att gå ihop.

Samtliga regioner uppger att de har kunnat bevilja fyra veckors sammanhållen semester till de barnmorskor som önskat i sommar.

Källa: TT:s enkät, besvarad av alla 21 regioner under perioden 10-23 maj 2023.

TT